Tìm hiểu về hoạt động của chuyên viên chính

Ở mỗi bộ ngành khác nhau của nhà nước đều có những người làm việc tạm gọi là các chuyên viên. Có thể hoạt động trong lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác song họ đều làm việc trong các cơ quan của chính phủ, tổ chức kinh tế có nghiệp vụ và quyền hạn riêng biệt. Trong phần dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các chuyên viên chính và vai trò của họ trong công tác quản lý nhà nước.
 
Những nhiệm vụ cụ thể
Những chuyên viên đảm nhận vai trò này phải làm việc trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước như cơ quan thuế, hải quan, các tổ chức kinh tế xã hội. Họ làm công việc quản lý, đưa ra các ý kiến mang tính chất xây dựng chiến lược hoạt động, chiến lược phát triển kinh tế cho cơ quan tổ chức đó. Đây cũng là người đề ra các quy tắc, luật lệ, người nghiên cứu tình hình xã hội từ đó đưa ra biện pháp điều chỉnh giúp hệ thống pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, họ giúp nhà nước kiểm tra, giám sát các vấn đề trong đời sống, công nghiệp, trong các hoạt động kinh tế trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 
Các chuyên viên của chúng ta cũng phải phối hợp với các cấp – ban – ngành khác để làm công tác quản lý, công tác điều tiết tất cả các hoạt động từ đời sống sinh hoạt đến hoạt động kinh tế trên địa bàn. Không những thế, đây cũng là những người đề ra các quy định yêu cầu hoạt động trong các ngành như là yêu cầu về chứng chỉ hành nghề của những ngành nghề được yêu cầu, họ đều ra những quy chuẩn nhất định trong các chứng chỉ hành nghề, và yêu cầu người hoạt động trong lĩnh vực đó phải đảm bảo được những yêu cầu đó. Các chuyên viên còn làm nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp, đưa ra phương pháp hoạt động giúp các đơn vị cơ quan trên địa bàn.
 
Yêu cầu trình độ
Mỗi chuyên viên chính là người đứng đầu, người hứng mũi chịu sào các quyết định liên quan đến quản lý cả một địa phương. Do vậy, điều tất yếu đầu tiên chính là họ phải có trình độ, được đào tạo một cách bài bản về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực mình tham gia hoạt động. Chuyên viên cũng phải có chứng chỉ hành nghề và được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. 
Không những thế, hiện nay, pháp luật còn định các chuyên viên này phải có trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, và đã có những đề tài, công trình nghiên cứu khoa học được công nhận đảm bảo phục vụ lơi ích quốc gia. Bên cạnh đó, yêu cầu của chuyên viên cũng phải là người có năng lực, kinh nghiệm sống, có hiểu biết về mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *