Thông khí phổi

Để phân tích những biến đổi theo tuổi của các cơ quan hô hấp thì việc đánh giá thể tích cận chức năng của phổi bao gồm cả thể tích dự trữ thở ra và thể tích cận, đặc biệt thể tích khí chứa đầy các phế nang tham gia trực tiếp vào công việc trao đổi O2, CO2 giữa không khí và máu của các mao mạch phổi có ý nghĩa lớn. Các số liệu về trị số thể tích cận chức năng của phổi lúc về già trái ngược nhau, có tác giả thì cho là tăng, ngược lại có tác giả cho là giảm! Tỷ lệ phần thể tích lưu thông thuộc phế nang so với thể tích cận chức năng chỉ khoảng gần 7-8%.
Thông khí phổi
Từ phần trình bày ở trên ta thấy rõ ràng trong quá trình lão hoá những điều kiện không thuận lợi cho việc bảo đảm chế độ oxy của cơ thể được hình thành. Nhưng ở đây, trên nền gầy đét của một cơ thể lão hoá và những suy kiệt các chức năng của nó, đồng thời sự cải tổ lại cơ thể khá phức tạp với sự xuất hiện những cơ chế thích nghi mới; hình như trong hàng loạt trường hợp sẽ đảm bảo một mức chức năng cần thiết khi có những rối loạn cấu trúc nghiêm trọng. Từ quan điểm này đã nảy sinh một điều khá lý thú – mặc dù giảm thể tích lưu thông thấy ở trên khi về già thì đồng thời phát triển thở nhanh hơn sẽ dẫn đến tăng thông khí phổi. Một số tác giả cho rằng thể tích phút của phổi có thể sẽ được tăng lên ở người có tuổi và người già đến 150-200% trị số cần có ở tuổi trung niên. Sau 80 tuổi thông khí phổi bị giảm chút ít. Các cơ thể duy trì tăng thông khí ở lứa tuổi thuộc nửa cuối cuộc đời chưa được nghiên cứu đầy đủ. Sự giảm oxy – huyết tiến triển trong quá trình lão hoá có thể có ý nghĩa xác định trong hiện tượng nói tượng nói trên. Việc giảm áp suất riêng phần trong máu động mạch (PO2a) không được xác định trực tiếp mà qua các hoá thụ thể của tiểu thể động mạch cảnh, sẽ gây ảnh hưởng hưng phấn đối với trung tâm hô hấp. Sự biến đổi cấu trúc đường hô hấp, sự giãn rộng và tăng thể tích khí quản và phế quản có khả năng làm tăng khoảng không giải phẫu hô hấp chết lúc về già. Ngoài ra, cùng với sự thay đổi đồng đều thông khí và sự rối loạn tỷ lệ giữa thông khí phế nang và dòng máu đến phổi cũng sẽ làm tăng khoảng chết hô hấp sinh lý và phần thể tích lưu thông của nó. Các tác giả cho biết, nếu ở lứa tuổi 26-39 tỷ lệ khoảng không hô hấp sinh lý chế đối với thể tích lưu thông là 30,55 ±2,34% thì ở người 62-84 tuổi tỷ lệ đó sẽ là 41,35±1,88%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *