Tầm quan trọng của thẻ an toàn lao động

Trong an toàn lao động, người lao động phải đáp ứng, tuân thủ những quy định về đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc. Việc nhận biết đối tượng lao động có đủ điều kiện tham gia công việc, tiếp xúc với những nơi, những thiết bị có yêu cầu nghiêm nghặt về an toàn vệ sinh lao động sẽ qua thẻ an toàn lao động. Vậy loại thẻ này là gì? Thẻ đem lại tác dụng gì cho người lao động? Hãy cùng tìm hiểu.
 
Loại thẻ này là gì?
Thẻ an toàn lao động là giấy tờ chứng nhận người lao động có đầy đủ tố chất sức khỏe để tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, thi công, vận hành những công việc mang tính chất nguy hiểm, độc hại. Thẻ còn chứng nhận việc người lao động đã được thông qua huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động nói chung và với ngành nghề, lĩnh vực của mình nói riêng. Thẻ được cấp cho đối tượng là người lao động đang và sắp tham gia các công việc có tính chất nguy hiểm và có yêu cầu chặt chẽ  về sự an toàn. Những người lao động này bởi vì nhu cầu bản thân hoặc bởi tính chất công việc hay do công ty, doanh nghiệp yêu cầu mà họ cần có thẻ an toàn trong lao động cho mình.
Qua quá trình huấn luyện, đào tạo lao động, người lao động sẽ được kiểm tra và đánh giá trình độ bản thân, kết quả của quá trình học và sau đó được cấp thẻ. Nội dung đào tạo an toàn đối với mỗi đối tượng cũng không khác nhau do tính chất công việc của họ. Thế nhưng, về cơ bản một quá trình đào tạo an toàn lao động đều trải qua các bước lý thuyết, thực tiễn và kiểm tra. Thẻ chứng nhận sẽ được cấp bởi sở lao động thương binh và xã hội tại các địa phương trên địa bàn hoạt động. Ngoài những người lao động sau khi tham gia huấn luyện, thẻ còn được cấp cho những đối tượng lao động chuyển từ công việc bình thường đến công việc có tính chất nguy hiểm và có yêu cầu cao về an toàn lao động. Hoặc nơi làm việc có thay đổi những máy móc, thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động, thì những người đang tham gia trực tiếp vào công việc ấy sẽ đượ cấp thẻ.
 
Tầm quan trọng của thẻ an toàn trong lao động
Thẻ này thường được cấp cho an toàn lao động nhóm 3 – những người có yêu cầu nghiêm về độc hại, nguy hiểm. Thẻ được cấp nghĩa là người lao động đã được huấn luyện, đào tạo bài bản về an toàn lao động từ chính sách bảo hộ đến các loại máy móc và cách sơ cứu trong trường hợp xảy ra tai nạn. Người lao động cũng có ý thức hơn về an toàn lao động, hạn chế tối đa những tai nạn, sai sót trong quá trình lao động để mang lại hiệu quả năng suất lao động, góp phần phát triển nền kinh tế của Việt Nam.
Xem bài viết trước: http://vitaminlamdepda.com/tim-hieu-ve-an-toan-lao-dong-nhom-3/
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *