Nếu một tế bào luôn luôn tự sửa chữa

Kết luận chung là sự lão hóa là do AND không có khả năng đương đầu với những hư hại thường xuyên tác động lên nó hàng triệu lần mỗi năm. Nếu đây thì theo cách mà sự cân bằng các lực bị phá vỡ bên trong chúng ta, thì tự nhiên có theo nó để tiếp diễn không? Nếu một tế bào người có khả năng tự sửa chữa tới trên 99 phần trăm, hữu hiệu thì tại sao sự tiến hóa lại không lấp đầy sự thiếu hụt còn lại? Đây là một câu hỏi dễ gây lúng túng, bởi để trả lời được, bạn cần phải biết được bí mật của chính sự sống. Điều chúng ta có thể nói được là trong một thời gian sống, mỗi tế bào của chúng ta bị nhiều hư hại hơn khả năng có thể sửa chữa của nó. Lão hóa là kết quả của sự thiếu hụt này. Nếu một tế bào luôn luôn tự sửa chữa một cách hoàn hảo thì tế bào nào cũng sẽ mới như ở ngày chúng ta được sinh ra và chúng ta sẽ chẳng bao giờ già đi cả. Suy ra là bằng cách ngăn chặn thật nhiều những khiếm khuyết di truyền, chúng ta có thể ngăn chặn được hậu quả của những khiếm khuyết đó là quá trình lão hóa. Như đã nhìn thấy từ mức trí năng, các tế bào của bạn đều muốn lúc nào cũng được mới. Nhưng những tế bào già bị chất đầy những sai lệch từ quá khứ dưới dạng vật chất như những mảnh vụn độc hại, những sắc tố bị nghẹt, những phân tử bị kết nối chéo và AND bị hư hại. Những mảnh vật chất cứng này không còn lưu thông và thay đổi nữa, đó là hai điều cần thiết cho sự sống. Trong mục này chúng ta sẽ xem bản sơ đồ sống của cơ thể, được hiểu là của trí năng, để khám phá xem nó cho phép những sai lệch xảy ra như thế nào. Không có một cần thiết nào về mặc sinh học đối với những sai lệch này, song có nhiều kỹ thuật để chỉnh lại và tránh chúng xảy ra. Không giống như con chuột chù, con chuột thường, con bò hoặc con voi, bạn không bị gò bó trong một tốc độ sửa chữa di truyền cố điịnh. Theo mô hình tư duy mới, toàn bộ cơ thể bạn là một trường nhận thức và hoạt động bên trong các tế bào của bạn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc bạn suy nghĩ và hành động. Bạn đang chuyện trò với AND của bạn thông qua những thông tin hóa học được gửi từ não của bạn và những thông tin này ảnh hưởng trực tiếp tới lượng thông tin của AND. Một di sản để lại từ 20 năm nghiên cứu về tinh thần thể chất trước đây là việc chúng ta có một khái niệm rất chính xác về sự biến đổi từ trí năng đến sinh lý diễn ra như thế nào. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *