Mục đích của khóa học ISO

ISO là hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức  International Organization for Standardization đề xuất và ban hành. ISO bao gồm nhiều tiêu chuẩn căn cứ trên từng lĩnh vực và sản phẩm cụ thể. Mục đích của việc đạt được một hoặc nhiều tiêu chuẩn ISO là nhằm đảm bảo chất lượng ổn định và phù hợp các yêu cầu của khách hàng. Bởi vậy, việc tổ chức cho người lao động, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp đang có nhu cầu tìm việc làm tham gia khóa học iso là hết sức cần thiết. 
Trên thực tế, việc doanh nghiệp tham gia và các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ doanh nghiệp cung cấp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững cũng như góp phần tích cực vào việc tăng cường trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với những lợi ích từ việc áp dụng ISO thì vấn đề cốt yếu chính là tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý – lực lượng có khả năng tiếp cận và có hiểu biết sâu sắc đối với các tiêu chuẩn ISO mà doanh nghiệp muốn hướng đến. Để làm được điều này thì bắt buộc người lao động làm công tác quản lý của doanh nghiệp phải trải qua đào tạo hoặc tham gia các khóa học ISO và được cấp giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
Ngày nay, việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO đã được mở rộng phạm vi đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, sản phẩm mà không có sự phân biệt loại hình, quy mô bao gồm cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp. Người lao động có nhu cầu có thể tham gia khóa học ISO để vận dụng linh hoạt trong công việc điều hành, quản lý, marketing,… đặc biệt là hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, biện pháp để đưa doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình đạt được các tiêu chuẩn ISO. Ở một khía cạnh khác thì việc tham gia và được cấp chứng chỉ đã qua đào tạo ISO là cách thức để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp năng lực cũng như có thu nhập tốt hơn.
Nắm bắt nhu cầu ngày càng cao và bức thiết của đông đảo người lao động đã, đang và sắp làm việc trong các doanh nghiệp về đào tạo kiến thức, kinh nghiệm xây dựng, biện pháp để đưa sản phẩm của doanh nghiệp đạt được các tiêu chuẩn ISO mà Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ISO ngắn hạn với chương trình dành riêng cho từng tiêu chuẩn ISO cụ thể. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng về ISO và trải qua bài kiểm tra đánh giá, học viên sẽ được cấp giấy chứng chỉ chứng nhận có giá trị trên phạm vi toàn quốc.
Xem thêm: http://sachsuckhoedinhduong.com/?p=129270